Обяснено: САЩ разширяват значението на „обществена такса“ в имиграционната политика. Какво означава това? - Януари 2023

Новото правило разширява обхвата на термина обществена такса, като въвежда допълнителни условия, които биха могли да попречат на имигранта да получи зелена карта.

Обяснени са правилата за зелена карта на САЩ, промените в политиката за зелена карта на САЩ, правилото за обществена такса имиграция в САЩ, Експресно обясненоАдминистрацията на Тръмп, която се опита (неуспешно) многократно в миналото да приеме имиграционни закони в Конгреса на САЩ, според съобщенията планира да наложи новото правило чрез изпълнителни действия.

Миналата седмица Съединените щати сигнализираха за голяма промяна в политиката си за зелена карта, като обявиха разширяване на смисъла на термина обществена такса. Новото правило, което трябва да стане официално на 15 октомври тази година, може драстично да намали законната имиграция в САЩ.

Администрацията на Тръмп, която се опита (неуспешно) многократно в миналото да приеме имиграционни закони в Конгреса на САЩ, според съобщенията планира да наложи новото правило чрез изпълнителни действия.

Как САЩ определят „обществена такса“

Настоящото определение, според уебсайта на Службите за гражданство и имиграция на Съединените щати (USCIS), е както следва:

За целите на определяне на недопустимостта, обществената такса означава лице, което е вероятно да стане основно зависимо от правителството за издръжка, както се демонстрира или от получаването на публична парична помощ за поддържане на доходи или институционализация за дългосрочни грижи за сметка на правителството.

Програмите, попадащи в горната дефиниция, включват допълнителен доход за сигурност (SSI), парична помощ за временна помощ за нуждаещи се семейства (TANF), държавни и местни програми за обща помощ и програми за дългосрочни грижи като Medicaid наред с други.Програмите, които обикновено не се считат за обществена такса, включват непарични обезщетения като държавни училища, услуги за грижи за деца, Medicaid (недългосрочни), обществена помощ за ваксинации, спешни медицински услуги, програма за здравно осигуряване на деца (CHIP), програми за хранене като талони за храна , приемна грижа и помощ при осиновяване и програми за обучение на работа.

Последиците от превръщането на имигрант в „обществено обвинение“

Съгласно съществуващата политика имиграционните служители на USCIS могат да откажат зелена карта на основание обществена такса, ако е вероятно кандидатът да стане основно зависим от правителството за издръжка. Това право на преценка трябва да се упражни само след разглеждане на съвкупността от обстоятелствата, включително фактори като възраст, здраве, финансово състояние, образование и умения.Недопустимост на основание обществена такса може да се осъществи само в процедури за зелена карта, а не в тези за гражданство (което в повечето случаи се търси, когато кандидатът вече има зелена карта).

Прочетете също | Показателни числа: Над 60 000 индийци получават зелени карти на САЩ всяка годинаКакво промени администрацията на Тръмп

Новото правило разширява обхвата на термина обществена такса, като въвежда допълнителни условия, които биха могли да попречат на имигранта да получи зелена карта.

Основните промени включват: включване на повече социални програми в списъка с обществени такси, отчитане дори на минало използване на помощите и значително увеличение на критериите за семейни и индивидуални доходи.Въздействие на движението

Критиците твърдят, че има расово пристрастие, като казват, че ходът е насочен към имигранти от развиващите се страни, като същевременно дава приоритет на по-заможните кандидати от глобалния Север.

Правилото също е критикувано за възможното му дългосрочно въздействие върху Съединените щати, тъй като законните имигранти, които вече пребивават в страната, сега биха се страхували да се възползват от основни услуги.Не пропускайте от Explained: Защо Pradhan Mantri Ujjwala Yojana беше навременна политическа намеса

Споделете С Приятелите Си: